Contact Us 

Please do write us a message regarding your business' accounting and taxation advisory needs.  We offer free consultations for all initial meetings with new clients. 

32 Arshakunyats Ave
Yerevan, Yerevan, 0026
Armenia

+374 93 204017

Accounting Workshops


Սկսնակ հաշվապահների դասընթացներ
Oct
1
to Dec 4

Սկսնակ հաշվապահների դասընթացներ

ՍՄԱՐՏ ԷՄ ԹԻ ՍՊԸ-ն  հայտարարում է
սկսնակ հաշվապահների դասընթացներ

 


Դասընթացիսկիզբը` հոկտեմբերի 1,


Տևողությունը` 64 ժամ,Գրանցման վերջնաժամկետը`  սեպտեմբերի 30,


Օրերը՝  I - IV


ժամերը 18:30-20:30, (ներառյալ սուրճի ընդմիջում):

 

Դասախոս՝ Հասմիկ Մխիթարյան

                     Հայկ Մելիքյան

                     Արմինե Սահակյան


 Վայրը՝Երևան,Կուբիշևի 13, ԵրևանՄոլի հարևանությամբ

 

Արժեքը՝ 60,000 դրամ առանց ԱԱՀ

View Event →
IFRS
Sep
7
6:30 PM18:30

IFRS

ՍՄԱՐՏ ԷՄ ԹԻ ՍՊԸ-ն  հայտարարում է
Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային
ստանդարտներ (ՖՀՄՍ - IFRS) դասընթացներ
Ֆինանսական ևՈչ Ֆինանսական ոլորտի աշխատակիցների համար 

 


Դասընթացիսկիզբը` սեպտեմբերի 7,


Տևողությունը` 53 ժամ,


Գրանցման նախապայմանները` Ֆինանսական հաշվապահության հիմունքների իմացություն,


Գրանցման վերջնաժամկետը`  օգոստոսի 20,


Օրերը՝  III - V,կամI- III - V


ժամերը 18:30-20:30, (ներառյալ սուրճի ընդմիջում):

 

Դասախոս՝ Ավետիք Մովսիսյան


 Վայրը՝Երևան,Կուբիշևի 13, ԵրևանՄոլի հարևանությամբ

 

Արժեքը՝ 60,000 դրամ առանց ԱԱՀ

·         Դասընթացը նպատակ ունի ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների ոլորտում խոր ացնել կիրառական գիտելիքները գործող այնպիսի մասնագետների համար,  ինչպիսիք են՝ գլխավոր կամ  ավագ հաշվապահներաուդիտորներմեթոդաբաններ, ինչպես նաև ֆինանսական տնօրեններ և վերլուծաբաններ:

·         Դասընթացի շրջանակներում մասնակիցներին  կտրամադրվեն ՍՄԱՐՏ ԷՄ ԹԻ կողմից հատուկ մշակված ուսումնական նյութեր, որոնք կօգնեն հեշտությամբ յուրացնել ուսումնասիրվող թեմաների բարդ և բազմաքայլ պահանջները, ինչպես նաև կհանդիսանան օգտակար ուղեցույց հետագա աշխատանքի ընթացքում:

Դասընթացի նպատակն է աջակցել Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների` IFRS-իկիրառմանը Հայաստանում` օգնելով բազմաթիվ մասնագետների ստանալ համակարգված գիտելիքներ, ծանոթանալ IFRS-ի  նոր սկզբունքներին և դրանց կիրա

View Event →