Contact Us 

Please do write us a message regarding your business' accounting and taxation advisory needs.  We offer free consultations for all initial meetings with new clients. 

32 Arshakunyats Ave
Yerevan, Yerevan, 0026
Armenia

+374 93 204017

photo 2.jpg

Ծառայություններ

ֆինանսական եվ հարկային խորհրդատվԱԿԱՆ կազմակերպություն ենք: Մենք օգնում ենք իրականացնել Հայաստանում ինչպես ձեռնարկատիրական,անպես էլ ոչ առեվտրային եվ այլ բազմաբնույթ գործունեություն ըստ միջազգային հավատարմագրման եվ երկարաժամկետ փորձի


Հաշվապահական հաշվառում

 • Սկզբնական փաստաթղթերի մշակում 
 • Հաշվապահական հաշվառում 
 • Հարկային բեռի օպտիմալացում
 • Աշխատավարձի հաշվարկում
 • Ֆինանսական արդյունքների հաշվարկում 
 • Հարկերի հաշվարկում 
 • Հաշվետվությունների ներկայացում ՊԵԿ, Աշխատանքի տեսչություն, Վիճ. Վարչություն 
 • Համախմբված (կոնսոլիդացված) հաշվետվությունների կազմում

Կադրերի հաշվառում

 • Աշխատանքային պայմանագրերի կազմում
 • Աշխատանքային գրանցամատյանների հաշվառում
 • Հրամանների կազմում և հրամանագրքի հաշվառում

 

 • Աշխատավարձի հաշվարկ և վճարում համաձայն ՀՀ օրենսգրքի
 • Արձակուրդների, վերջնահաշվարկի և նպաստների հաշվարկ, հաշվառում 

շվետվությունների կազմում և ներկայացում

«Սմարտ ԷմԹի» ՍՊԸ-ն հաճախորդ ընկերությունների տրամադրած հաշվապահական տվյալների համաձայն կազմում է հաշվետվություններ և ներկայացնում հարկային տեսչություն: 

 • ՀՀ Հարկային օրենսդրության վերջին փոփոխությունների կիրառում 
 • Հարկերի կարգավորում ըստ օրենսդրության 
 • Հարկային օրենսդրության գործնական կիրառում 
 • Հարկային մարմինների հետ առաջացող խնդիրների պարզաբանումներ
 • Նախորդ ժամանակահատվածի հաշվապահական հաշվետվությունների վերականգնում
 • Հարկային խորհրդատվություն
 • Ամսական, եռամսյակային կամ տարեկան հարկային հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում
 • Հարկային մարմիններ հանձնելուց առաջ, որոշ առանձին գործարքներից բխող հարկային հետևանքների ուսումնասիրում և պարզաբանում, հարկային պլանավորում
 • Խորհրդատվություն ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների հետ գործարքներից հարկումների և կրկնակի հարկումներից խուսափելու վերաբերյալ